Strona Glowna
Administracja Zespolona
e-dok
portal internetowy
przetargi

„Budowa narzędzi e-Administracji w oparciu o zintegrowany system
zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej
województwa kujawsko-pomorskiego”

 

Projekt „Budowa narzędzi e-Administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego” polega na optymalizacji działań jednostek administracji zespolonej poprzez zbudowanie i wdrożenie systemu zarządzania sprawami, obejmującego między innymi prezentację statusu sprawy w Internecie,  uruchomienie wspólnego dla tych jednostek portalu tematycznego oraz integrację z platformą ePUAP.

Projekt charakteryzuje unikalność planowanego przedsięwzięcia i zastosowanych rozwiązań – obecnie w Polsce żadne województwo nie posiada zintegrowanego systemu zarządzania sprawami dla całej administracji zespolonej.

Realizacja projektu sprawi m.in., że kontakt ze strony mieszkańców i przedsiębiorców z rządową administracją zespoloną  naszego województwa przebiegać będzie szybciej, sprawniej i efektywniej, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ponoszonych zarówno przez interesantów, jak i przez same urzędy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
e-administracjaK-P UW
Copyright © Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy