Strona Glowna
Administracja Zespolona
e-dok
portal internetowy
przetargi

Cele projektu

 

Cel główny: Zwiększenie odsetka obywateli i przedsiębiorstw korzystających z eUsług świadczonych przez administrację zespoloną poprzez:

 

rozbudowę zasobów sprzętowych i infrastruktury sieci lokalnych


pozyskanie i wdrożenie systemu obiegu dokumentów oraz portalu specjalistycznego,


pozyskanie i wdrożenie narzędzi do świadczenia e-usług w oparciu o system obiegu dokumentów,


wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych wspierających obieg spraw w jednostkach rządowej administracji zespolonej,


integrację systemów wykorzystywanych w jednostkach rządowej administracji zespolonej z platformą ePUAP


umożliwienie świadczenia wybranych eUsług (prezentacja statusu sprawy)


automatyzację obsługi spraw wpływających przez ePUAP


udoskonalenie narzędzi e-Administracji wykorzystywanych przez rządową administrację zespoloną województwa kujawsko-pomorskiego


podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pozwalających na korzystanie z technologii internetowych

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
e-administracjaK-P UW
Copyright © Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy