Strona Glowna
Administracja Zespolona
e-dok
portal internetowy
przetargi

Systemu e-Dok, jest rozbudowanym oprogramowaniem do zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników. e-Dok jest dedykowany dla urzędów szeroko pojętej administracji, a także dla każdej instytucji, która w ramach swojej organizacji posługuje się obiegiem dokumentów. e-Dok powstał w 2003 roku i do dzisiaj jest skutecznie rozwijany przez doświadczony we współpracy z jednostkami administracji zespół osób. Atutem tego zespołu jest bardzo dobra znajomość potrzeb jednostek administracji w zakresie obiegu dokumentów i procesów z nimi związanych.

 

edok


Od 2003 roku e-Dok został wdrożony w wielu urzędach, a od 2009 roku funkcjonuje w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. W 2010 roku został wdrożony również z powodzeniem w MSWiA. Skuteczne wdrożenie e-Dok w znaczącym stopniu unowocześnia urząd, pozwala świadczyć wysokiej jakości obsługę, szybko i skutecznie reagować na potrzeby obywateli. Niebagatelne znaczenie ma również zdefiniowanie i uporządkowanie procesów zarządzania dokumentami, oraz optymalizacja kosztów z tym związanych.

 

System Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników e-Dok to odpowiednio zaprojektowany i zorganizowany system komputerowy, który pozwala na wymianę, magazynowanie i archiwizację dokumentów. Dodatkowo system pozwala na monitorowanie trwających procesów, kontrolę ich historii oraz szybkie przeszukiwanie zgromadzonych dokumentów według rozmaitych kryteriów takich jak: Data pisma, Klient - autor dokumentu, rodzaj korespondencji i jej treść oraz wiele innych.

 

e-Dok został przystosowany do wymogów Instrukcji Kancelaryjnej. Może być także dostosowany do norm i procedur wewnętrznych urzędu, w tym także rodziny norm ISO 9001:2008.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
e-administracjaK-P UW
Copyright © Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy