Strona Glowna
Administracja Zespolona
e-dok
portal internetowy
przetargi

Efekty projektu na poziomie klienta

 

System będący przedmiotem projektu będzie posiadał funkcjonalności pozwalające klientom administracji zespolonej na:

 

komunikację z urzędem drogą elektroniczną poprzez formularze dostępne na platformie ePUAP (formularze po wysłaniu przez klienta do urzędu automatycznie trafią do systemu obiegu dokumentów i zostaną zarejestrowane w elektronicznym dzienniku korespondencji właściwej jednostki);

 

sprawdzenie statusu załatwiania sprawy przy pomocy usługi dostępnej za pośrednictwem dostępnego w sieci Internet serwisu WWW;

 

skrócenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy skierowanej do urzędu (w tym możliwość otrzymania natychmiastowej informacji o statusie sprawy w kancelarii urzędu lub internetowym serwisie WWW).

 

Efekty projektu na poziomie urzędów administracji zespolonej


Projekt przyczyni się również do osiągnięcia wymiernych efektów na poziomie jednostek administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego, które uzyskają:


możliwość pełnej elektronicznej komunikacji pomiędzy dowolnymi jednostkami objętymi projektem,


modernizacja posiadanych zasobów sprzętowych i infrastruktury sieci lokalnych


jednolity dla wszystkich jednostek system monitoringu i związane z nim statystyki dotyczące załatwianej korespondencji i prowadzonych spraw,


ujednolicenie procesu przetwarzania korespondencji i prowadzenia spraw w ramach jednolitego we wszystkich jednostkach systemu obiegu dokumentów;

 

wsparcie dla budowanych w przyszłości rozwiązań w celu świadczenia eUsług.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
e-administracjaK-P UW
Copyright © Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy