Strona Glowna
Administracja Zespolona
e-dok
portal internetowy
przetargi

 

KPUW

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3,
85-950 Bydgoszcz

 

 

Katarzyna Konstantynowicz

Kierownik projektu

(52) 349 74 10

kkonstantynowicz@bydgoszcz.uw.gov.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
e-administracjaK-P UW
Copyright © Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy