Strona Glowna
Administracja Zespolona
e-dok
portal internetowy
przetargi

Wspólna strona internetowa dla administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego wraz z systemem zarządzania treścią będzie zapewniona poprzez wdrożenie systemu klasy CMS. Ponadto wdrożony zostanie system certyfikacji, dzięki czemu obsługiwane będą formularze WWW z bezpiecznym podpisem elektronicznym przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu. System CMS umożliwia zarządzanie treścią urzędowych stron internetowych kilkunastu podmiotom z wyróżnieniem podmiotu centralnego, odpowiedzialnego za zarządzanie i nadzór oraz podmiotów odpowiedzialnych za zasilanie i modyfikację treści stron.

 

WWW

 

W uprawnionej jednostce administracji zespolonej funkcjonować będzie uprawniona osoba określona jako Redaktor portalu / strony internetowej. Redaktorzy będą posiadali uprawnienia do zamieszczania informacji z wykorzystaniem edytora zapewniającego widoczność formatu publikowanej wiadomości. Odpowiedni edytor zapewni formatowanie publikowanej treści według formatów zdefiniowanych przez Redaktorów, lub wykorzystanie zdefiniowanych szablonów. Ponadto edytor CMS umożliwia wstawianie odnośników do stron oraz innych lokalizacji w serwisie, plików multimedialnych. Zapewniona zostanie współpraca z pakietami biurowymi (OpenOffice, MS Word). W systemie CMS definiowane będą różne typy użytkowników systemu CMS, takie jak Redaktor (autor, osoba wprowadzająca daną treść), Moderator (osoba zatwierdzająca publikację danej treści w Portalu), Administrator (osoba zarządzająca użytkownikami, ich uprawnieniami oraz strukturą Portalu - tworzenie nowych, modyfikacja oraz usuwanie istniejących sekcji, działów itp.). System zapewni prezentowanie informacji zamieszczonych przez Redaktora dla Moderatora Portalu, który decyduje o publikowaniu informacji na stronach - tylko dokumenty zaakceptowane do publikacji będą widoczne w serwisie dla użytkowników zewnętrznych.

System certyfikacji pozwoli na weryfikację formularzy i podpisów elektronicznych, świadczenie usługi kwalifikowanego poświadczenia przedłożenia i odbioru, bezpieczne długookresowe archiwum podpisanych elektronicznie dokumentów, znakowanie dokumentów kwalifikowanym znacznikiem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
e-administracjaK-P UW
Copyright © Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy